Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

 
 

Sidro PLUS

“Sidro PLUS” d.o.o. je privredno društvo sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Envera Šehovića br. 15. Registrovana djelatnost društva obuhvata posredovanje u osiguranju – autoodgovornost, kasko osiguranje, putničko-zdravstveno osiguranje, životno osiguranje itd. Društvo je registrovano 2008. godine u skladu sa novim propisima koji su stupili na snagu, a koji su vezani za posredovanje u osiguranju, te je registrovano kod Agencije za nadzor u osiguranju F BiH.

“Sidro PLUS” d.o.o. ima zaključene ugovore o poslovno tehničkoj saradnji sa 11 osiguravajućih društava koje egzistiraju na prostoru Federacije BiH.


 
 

Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

Registracija vozila | Polovna vozila | Adria mobil | Osiguranje vozila Osiguranje lica | Osiguranje imovine

Site by dws and dsd ( 04/2009)