Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

 
 

Osiguranje imovine

Zaštitite svoj dom – "osiguranje Stan i Kuća PLUS"
Uložili ste vrijeme i novac kako biste obezbjedili stan/kuću i uredili sve upravo onako kako ste oduvijek željeli. Neki iznenadni štetni događaj može u trenutku značajno oštetiti ili uništiti Vašu imovinu. Osim što bi Vaš ustaljeni način života bio poremećen, imali biste značajne finansijske gubitke. Samo odabirom prave zaštite svoj ćete dom učiniti sigurnim utočištem. Izborom paketa Stan i Kuća PLUS odlučili ste se za osiguranje stana/kuće i stvari u stanu/kući, uz mogućnost izbora osiguranih rizika koji odgovaraju Vašim potrebama.

Osnovno pokriće pokriva sljedeće rizike:
• rizik vatre (požar, udar groma, eksplozija)
• elementarne nepogode (oluja, tuča, klizanje tla, odronjavanje zemljišta, snježna lavina)
• katastrofe (npr. Pad letjelice)
• nepoželjni događaji (manifestacije i demonstracije)
• rizik vode (izliv vode iz vodovodnih i instalacijskih cijevi)
• rizik krađe (provalna krađa i razbojništvo)
• lom stakla (na stanu/kući, vratima stana/kuće, staklenim zidovima u stanu/kući)
• odgovornost (u svojstvu vlasnika i korisnika stana/kuće, te u svojstvu korisnika zajedničkih prostorija u zgradi u kojoj se stan nalazi)

Šta pruža prošireno pokriće?
Proširenje pokrića za štete na građevinskom dijelu objekta:
• pomoćne prostorije
• građevinske dogradnje i ugradnje.

Dodatna zaštita za štete na stvarima:
• dokumenti i lične isprave
• drago kamenje, pravi biseri, plemeniti metali i predmeti od njih
• umjetnički predmeti i zbirke od numizmatičke i filatelističke vrijednosti
• antikviteti i ostale dragocjenosti.

Šta ako nastupi osigurani slučaj?
• Poduzmite sve radnje na otklanjanju neposredne opasnosti nastupanja i smanjenja obima štete, ako je događaj već nastupio, pa čak i ako su ti pokušaji ostali bez uspjeha.
• Ako je osigurani slučaj nastupio, nastalu štetu prijavite odmah, a najkasnije u roku od 3 dana kako bi Osiguravač izvršio procjenu štete. Osiguravač će svaku osnovanu štetu nadoknaditi odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je imao kompletnu dokumentaciju potrebnu za rješavanje odštetnog zahtjeva.
• U slučaju provalne krađe, obične krađe ili razbojništva, odmah po saznanju obavijestite nadležne organe.
• Pružite Osiguravaču sve podatke i okolnosti u vezi nastalog štetnog događaja. 
 

Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

Registracija vozila | Polovna vozila | Adria mobil | Osiguranje vozila Osiguranje lica | Osiguranje imovine

Site by dws and dsd ( 04/2009)