Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

 
 

Osiguranje lica

Paketi životnih osiguranja
Sidro PLUS u saradnji sa UNIQA osiguranjem je u prilici da u programu  životnog osiguranja ponudi proizvode koji će po cijenama i nivou usluge u potpunosti udovoljiti Vašim zahtjevima i očekivanjima sigurnije i bezbrižnije budućnosti. U paleti proizvoda nudimo:
Classic - Mješovito osiguranje života
Comfort - Osiguranje života sa pokrićem teških bolesti
Classic Dual - Mješovito osiguranje života dvije osobe
Comfort Dual - Osiguranje života sa pokrićem teških bolesti dvije osobe
Junior - Osiguranje života u korist djeteta
Kapital - Osiguranje života za slučaj doživljenja
Riziko - Osiguranje života za slučaj smrti
Dopunsko osiguranje od posljedica nezgode
Dopunsko osiguranje operacija
Dopunsko osiguranje djece od nezgode
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Putničko zdravstveno osiguranje
Putovanje je radost, a već male nezgode mogu pokvariti ugodnost putovanja. Sidro PLUS će Vam adekvatnim programom putnog osiguranja ublažiti posljedice neugodnosti Vama, Vašoj porodici i saputnicima i svim zemljama svijeta:
• kada putujete kao turista, izletnik, sportista
• kada putujete poslovno, privatno ili iz bilo kojeg drugog razloga
• kada putujete sami, sa porodicom, sa grupom.

Putno osiguranje osoba za vrijeme boravka u inostranstvu obuhvata:
• dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostranstvu

Šta je pokriveno osiguranjem?
• van-bolničko liječenje
• lijekovi, zavoji, medicinska pomagala i neophodna pomagala za hodanje propisana od strane ljekara
• radioterapija, terapija toplotom, rendgenska dijagnostika i sl.
• bolničko liječenje te troškovi prevoza hitnom pomoći do najbliže bolnice
• operacije i s njima povezani troškovi
• troškovi medicinski nužnog i propisanog prevoza osiguranika i jedne osobe u pratnji iz inostranstva u BiH
• u slučaju smrti osiguranika dodatni troškovi prevoza umrlog osiguranika u BiH ili dodatni troškovi za pogreb u mjestu smrti ali maksimalno do 12.000 KM.

Paket turističkog osiguranja
Sa paketom turističkog osigurnja, dodatno uz putničko zdravstveno osiguranje, Vaš boravak u inostranstvu biće bezbrižniji.

Paket turističkog osiguranja obuhvata:
• osiguranje putnika od nezgode
• osiguranje prtljage
• osiguranje otkaza putovanja.

 
 

Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

Registracija vozila | Polovna vozila | Adria mobil | Osiguranje vozila Osiguranje lica | Osiguranje imovine

Site by dws and dsd ( 04/2009)