Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

 
 

SIDRO d.o.o.

SIDRO PLUS d.o.o.

Društvo za marketing, rent a car, promet i usluge
Envera Šehovića br. 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200301780005
PDV broj: 200301780005
Sudsko rješenje UF/I 2070/99
RFB - 1610000030090090;
UCB - 3383202250796060;
PCB - 1940016855900103
Tel.: + 387 33 711 740, 741
Fax: + 387 33 640 705
E-mail: info@sidro.ba
www.sidro.ba

Download PDV broj (PDF)
Download ID broj (PDF)
Društvo za zastupanje u osiguranju
Envera Šehovića br. 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4201364720009
PDV broj: ---------------
Sudsko rješenje
RFB - 1610000072550094
Tel.: + 387 33 714 740, 741
Fax.: +387 33 640 705
E-mail: info@sidro.ba
www.sidro.ba

Download ID broj (PDF)

 

 

 

 

 
 

Home | Sidro | Sidro PLUS | Reference | Kontakti

Registracija vozila | Polovna vozila | Adria mobil | Osiguranje vozila Osiguranje lica | Osiguranje imovine

Site by dws and dsd ( 04/2009)